Ons beloningsbeleid

Beloningsbeleid financiële ondernemingen De AFM (Autoriteit Financiële Markten) en DNB (De Nederlandse Bank) hebben het toezicht op het beloningsbeleid voor financiële ondernemingen. Voor de AFM krijgt dit zijn weerslag in het besluit beheerst beloningsbeleid dat op 1 januari 2011 in werking is getreden. De AFM ziet er vanaf genoemde datum op toe dat financiële ondernemingen een beheerst beloningsbeleid voeren. Van een beheerst beloningsbeleid gaan geen prikkels uit die kunnen leiden tot het nemen van onverantwoorde risico's en onzorgvuldige behandeling van klanten.

Binnen Servicebureau West Assurantiën BV streven wij een transparant beloningsbeleid na. Hierin staat de kwaliteit van de bediening van onze klanten centraal. Ons beloningsbeleid heeft tot doel het gewenste gedrag en de ontwikkeling bij medewerkers te stimuleren en waardevolle en gekwalificeerde medewerkers aan ons te binden.

Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers niet geprikkeld worden door een beloning die kan leiden tot het onzorgvuldig behandelen van klanten. Daarom ontvangen onze medewerkers uitsluitend een vast salaris. De hoogte van de vaste salarissen zijn marktconform. De vaststelling van de hoogte van het vaste salaris vindt intern plaats op basis van opleiding en ervaring van de betreffende medewerker.

De bevoegdheden van de medewerker zijn afgestemd op de functie, kennis, ervaring en kwalificaties van de medewerker. Het salaris van de medewerkers wordt vastgesteld op basis van de functie, ervaring, afgeronde opleidingen en relevante kennis. Jaarlijks evalueert de directie het beloningsbeleid in zijn geheel.

De financiële beloning van medewerkers bestaat uit een vast salaris (12 maand salarissen)en 8% vakantietoeslag. Er worden doelstellingen geformuleerd waarin het klantbelang voorop staat. Hierbij worden medewerkers gestimuleerd in hun persoonlijke ontwikkeling, het up-to-date houden van hun vakkennis.

Binnen het beloningsbeleid van Servicebureau West Assurantiën BV is er geen variabele beloning van toepassing.

Contact

Hoflaan 47
3134 AC Vlaardingen
E: info@sbwest.nl
T: 010- 460 08 22 


SBW Assurantiën BV KvK 24273802

 AFM 12012703 KIFID 300.008644


SBW Administraties BV KvK 24273803 

Leveringsvoorwaarden


Openingstijden : 
Maandag t/m vrijdag 08.30-17.00

Privacy statement