Nieuwe en lopende regelingen inzake Corona-maatregelingen

Now 5 Aanvragen is mogelijk vanaf 6 mei 2021

De vijfde aanvraagperiode loopt van april tot en met juni 2021. Naar verwachting kunnen werkgevers van 6 mei tot en met 30 juni 2021 een voorschot aanvragen in de tegemoetkoming in loonkosten over deze periode.

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is er gekomen om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Met de tegemoetkoming NOW kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen en in dienst houden. Zo blijven zo veel mogelijk banen behouden.

Meer informatie >>>>>

U kunt TVL Q2 2021 aanvragen van 25 juni 2021 08:00 uur tot en met 20 augustus 2021 17:00 uur.

Mkb-ondernemers die in het tweede kwartaal van 2021 geraakt worden door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan kunnen vanaf half juni een aanvraag doen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL Q2 2021).

Meer informatie >>>>>

Simulatie NOW

Met deze simulatie kunt u inschatten hoe hoog het definitieve bedrag van uw tegemoetkoming Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wordt. En welk bedrag u uiteindelijk moet terugbetalen of als nabetaling ontvangt.

Voor elke aanvraagperiode NOW is een aparte simulatietool ontwikkeld.

Meer informatie >>>>>

Adviestool TVL

Met de Adviestool kunt u zien of u in aanmerking komt voor de TVL. En zo ja, hoeveel subsidie u kunt verwachten.

Heeft u eerder TVL ontvangen? Dan kunt u de Adviestool gebruiken om uw definitieve subsidiebedrag te berekenen met de werkelijke omzetcijfers.

Meer informatie >>>>>

Compensatieregeling eHerkenning Belastingdienst

Heeft u het Belastingdienst eH3-inlogmiddel gekocht? Of heeft u een eHerkenningsmiddel omgezet naar het Belastingdienst eH3-inlogmiddel? Dan kunt u een vergoeding krijgen via de Compensatieregeling eHerkenning Belastingdienst.

De vergoeding is € 24,20 inclusief btw per jaar en is voor maximaal 1 eHerkenningsmiddel.

Meer informatie >>>>>

Contact

Hoflaan 47
3134 AC Vlaardingen
Email : info@sbwest.nl
Telefoon : 010- 460 08 22 


SBW Assurantiën BV KvK 24273802

 AFM 12012703 KIFID 300.008644


SBW Administraties BV KvK 24273803 

Leveringsvoorwaarden


Openingstijden : 
Maandag t/m vrijdag 08.30-17.00

Privacy statement