Nieuwe en lopende regelingen inzake Corona-maatregelingen

Now 5 Aanvragen is mogelijk vanaf 6 mei 2021

De vijfde aanvraagperiode loopt van april tot en met juni 2021. Naar verwachting kunnen werkgevers van 6 mei tot en met 30  juni 2021 een voorschot aanvragen in de tegemoetkoming in loonkosten over deze periode.

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is er gekomen om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Met de tegemoetkoming NOW kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen en in dienst houden. Zo blijven zo veel mogelijk banen behouden.

Meer informatie >>>>>

Tegemoetkoming Vaste Lasten tweede kwartaal 2021 half juni van start

Mkb-ondernemers die in het tweede  kwartaal van 2021 geraakt worden door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan kunnen vanaf half juni  een aanvraag doen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL Q2 2021).

Meer informatie >>>>>

Simulatie NOW

Met deze simulatie kunt u inschatten hoe hoog het definitieve bedrag van uw tegemoetkoming Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wordt. En welk bedrag u uiteindelijk moet terugbetalen of als nabetaling ontvangt.

Voor elke aanvraagperiode NOW is een aparte simulatietool ontwikkeld.

Meer informatie >>>>>

Adviestool TVL

Met de Adviestool kunt u zien of u in aanmerking komt voor de TVL. En zo ja, hoeveel subsidie u kunt verwachten.

Heeft u eerder TVL ontvangen? Dan kunt u de Adviestool gebruiken om uw definitieve subsidiebedrag te berekenen met de werkelijke omzetcijfers.

Meer informatie >>>>>

Contact

Hoflaan 47
3134 AC Vlaardingen
Email : info@sbwest.nl
Telefoon : 010- 460 08 22 


SBW Assurantiƫn BV KvK 24273802

 AFM 12012703 KIFID 300.008644


SBW Administraties BV KvK 24273803 

Leveringsvoorwaarden


Openingstijden : 
Maandag t/m vrijdag 08.30-17.00

Privacy statement