Administraties

De basis is belangrijk

Als ondernemer bent u wettelijk verplicht een goede administratie op te zetten, bij te houden en te bewaren. Tevens is het een belangrijke informatiebron voor bijvoorbeeld reserveringen, toekomstige investeringen en voor het behoud van overzicht. Met een goede administratie wordt vastgelegd wat er in uw onderneming gebeurt. Het vormt de basis voor uw aangiften. 

Salarisadministratie

Naast de financiële administratie verzorgt ons kantoor voor haar klanten ook de Salarisadministratie. Om aan uw werknemers en de belastingdienst de juiste gegevens voor de loonheffing te verstrekken is een goede loonadministratie van groot belang. Wij dienen periodiek de aangiften loonbelasting in, verstrekken salarisstroken en stellen arbeidsovereenkomsten op. 

Diverse mogelijkheden voor het verzorgen van uw financiële administratie

Wij bieden u diverse mogelijkheden voor het verzorgen van uw administratie. Zo kunt u ervoor kiezen om de administratie door ons te laten verzorgen òf de administratie geheel of gedeeltelijk zelf te verzorgen, waarbij wij met u meekijken. Online boekhouden behoort tot de mogelijkheden. De financiële administratie kan zowel fysiek als digitaal worden aangeleverd.

Financiële Administratie

Periodiek verwerken van de financiële administratie, samenstellen van jaarstukken, tussentijdse rapportages. 

Zowel fysiek als digitaal.

Salarisadministratie

Periodiek verwerken van de salarismutaties, opstellen arbeidsovereenkomsten, salarisspecificaties, periodieke loonaangiften, aangiften pensioenfondsen en verstrekken jaaropgaven.

Fiscaal

Het doen en indienen van aangiften omzetbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, schenk- en erfbelasting, fiscaal advies en begeleiding.

Contact

Hoflaan 47
3134 AC Vlaardingen
E: info@sbwest.nl
T: 010- 460 08 22 


SBW Assurantiën BV KvK 24273802

 AFM 12012703 KIFID 300.008644


SBW Administraties BV KvK 24273803 

Leveringsvoorwaarden


Openingstijden : 
Maandag t/m vrijdag 08.30-17.00

Privacy statement